STU-hilleroed-section
alle har ret til en god uddannelse

Hillerød - Autismespektret

Sputnik STU Hillerød er en 3.årig ungdomsuddannelse, for unge mellem 16 og 25 år med særlige behov.

Målgruppe

Fælles for de studerende i Hillerød er, at de fleste har diagnoser indenfor autismespektret – primært Asberger.

Desuden kan de studerende også have krydsdiagnoser såsom ADHD,ADD, OCD og Tourettes Syndrom.

Vores studerende kan også have været i kontakt med det psykiatriske system.

De unge fremtræder selvfølgelig forskelligt, men fælles for alle de studerende er, at ingen har en udad reagerende og voldelig strategi. Det kan vi ikke tillade, da gruppen af studerende generelt har stor glæde af den tryghed og ro, vi kan tilbyde på Sputnik STU Hillerød.

Unge med læseproblematikker

På Sputnik STU Hillerød har vi også erfaring og ekspertise til at kunne lave en målrettet indsats for unge, der har problematikker i forhold til læsning. Vi tilbyder bl.a. individuelle tests, evaluering og udarbejdelse af handleplaner i forhold til de elever, der har brug for det.

Mød os – kom i praktik

Der er mange faktorer der spiller ind, når man skal vælge et uddannelsessted.

  • Hvordan er underviserne?
  • Hvilke fag bliver der undervist i?
  • Hvordan er de andre studerende?
  • Hvordan ser skolen ud?
  • Bliver der lyttet til de studerende?
  • Er det nemt at komme til og fra skolen osv.

Vi vil derfor gerne invitere til et besøg og en rundvisning på Skolen.

Du vil også få mulighed for at komme i praktik som studerende. Det vil give dig en mulighed for at opleve dagligdagen her på skolen.

Du vil komme til at deltage i undervisningen og være en del af det ungdomsmiljø vi har.

En studiepraktik kan f.eks. vare en eller to uger. Det kan også bare være nogle enkelte dage. Det vigtigste er at praktikken passer til dig.

I din praktik får du tilknyttet en praktikunderviser som vil hjælpe og guide dig. De studerende, der går på Sputnik STU har næsten alle sammen været i studiepraktik inden de startede. De ved derfor, ligesom vores undervisere, hvor vigtigt det er at blive taget godt i mod, når man er ny på en skole.

Vi vil også tage godt i mod dig