​Uddannelsens opbygning

​Undervisningen er tilrettelagt med minimum 23 lektioner pr. uge. Herudover er der hver dag fagligt værksted med individuelle mentorsamtaler, lektiecafe og understøttende undervisning, hvor du f.eks. kan træne strategier til at være en del af et studiemiljø. Målet er, at de studerende består en fuld HF på tre år.

På de første to år bliver du undervist sammen med andre HF-Inklusion-studerende på mindre hold. På det tredje år bliver du en del af HF og VUC Nordsjællands almindelige HF-hold.

1. år: Betydelig social, personlig og faglig støtte, i specialiseret undervisningsmiljø. 23 lektioners faglig undervisning + 8 værkstedstimer. Gennemsnitlig 3-4 mentortimer pr. studerende om ugen. Fag: Dansk A, Engelsk b, Religion C, historie B

2. år: Gradvist nedsat social, personlig og faglig støtte i specialiseret undervisningsmiljø. 23 lektioners faglig undervisning + 6 værkstedstimer. Gennemsnitlig 2-3 mentortimer pr. studerende om ugen. Fag: Matematik C/samfundsfag C/historie B/naturfags-faggruppen.

3. år: En mindre grad af personlig, social og faglig støtte. Undervisning på ordinære HF-hold. Minimum 23 lektioners faglig undervisning. Mentorstøtte i 1-2 timer pr. studerende om ugen, afhængigt af individuelt behov. 

Fag: Valgfag og større skriftlig opgave.

Der er kursusstart på HF-Inklusion hvert år i starten af august.

Læs mere om mentorstøtten.

Kontakt​oplysninger

Tilmelding til nyhedsbrev

​Få nyt fra Sputnik i din indbakke. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Sociale medier