Målgruppe for STU - Autisme og psykisk sårbarhed

​Sputnik STU er autisme-STU for unge mellem 16 og 25 år med særlige behov.​

Autisme og komorbiditet

De fleste af vores studerende har diagnoser inden for autismespektret, herunder Aspergers syndrom, infantil autisme og atypisk autisme. Flere af de studerende har desuden krydsdiagnoser (komorbiditet). Problematikkerne kan være:​

  • Generelle indlæringsvanskeligheder
  • ADD
  • Angst
  • OCD
  • Spiseforstyrrelser
  • Posttraumatisk Stress (PTSD)
  • Bipolar lidelse
  • Tourettes Syndrom o.a.​

Vi er derfor en STU for unge med autisme og psykisk sårbarhed.​

Psykisk sårbarhed

En del af vores studerende har været i kontakt med det psykiatriske system og kan i perioder opleve manglende motivation og engagement, samt være særligt udsatte og sårbare på grund af deres individuelle og særlige forudsætninger. Vores undervisning og fysiske forhold tager særlige hensyn til elever, der har behov for mindre, skærmede miljøer.

Ingen af vores studerende har en udadreagerende og voldelig strategi. Det kan vi ikke tillade, da gruppen af studerende generelt har stor glæde af den tryghed og ro, vi kan tilbyde på Sputnik STU's autisme-uddannelse.​

Unge med læseproblematikker og dysleksi

Vi har flere års erfaring i og ekspertise til at kunne lave en målrettet indsats for unge, der har problematikker i forhold til læsning. Vi tilbyder bl.a. individuelle tests, evaluering og udarbejdelse af

handleplaner i forhold til de elever, der har brug for det. ​

Afklaring og uddannelsesparathed

De studerende på en STU med autisme har i forskellig grad behov for at udvikle deres faglige, sociale og personlige kompetencer.

Det er unge, der har behov for en afklaring i forhold til fremtid på arbejdsmarkedet eller videre i uddannelsessystemet. En del af de unge på Sputnik STU autisme har ikke færdiggjort deres Folkeskole med afgangsprøve. De har mulighed for at få faglig opkvalificering via AVU-fag.​

Kontakt ved indskrivning

STU Hillerød

Leder Torbjørn Berg​

☎​ 26 44 34 39

tbe@skolensputnik.dk 

STU København

Leder Mie Helslev Rasmussen​

20 31 21 88

mhr@skolensputnik.dk

Kontakt​oplysninger

Tilmelding til Nyhedsbrev

​Få nyt fra Sputnik i din indbakke

Sociale medier