​Visitation

​Sputnik STU optager studerende året igennem. De fleste unge starter deres uddannelse i august måned.

Vi udbyder både hele 3- årige forløb, ligesom det er muligt at tage dele af sin uddannelse i Sputnik STU. Unge, der har været stoppet i deres forløb, er også velkomne.

For at starte på Sputnik STU skal du først visiteres til en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse gennem din kommune. Normalt vil det være Ungdommens Uddannelsesvejledning, der indstiller dig.

Alle er velkomne til at kontakte Sputnik STU for et besøg. Se også muligheden for at komme i intropraktik, inden du beslutter dig.

Samarbejdspartnere

I Sputnik er vi meget opmærksomme på at samle alle dem, der har betydning for din hverdag og sætte mål i fællesskab, så du ikke bliver afkrævet én ting hos din sagsbehandler og en anden ting hos os.

Vi samarbejder derfor med alle dem, du er i kontakt med. Det kan være dine forældre, din UU-vejleder, din sagsbehandler, en støttekontaktperson, evt. et bosted m.m.

Uddannelsesplan og undervisningsplan

Alle de studerende aftaler personlige, sociale og faglige mål for deres STU med deres uddannelsesvejleder, en såkaldt uddannelsesplan. Igennem uddannelsen er det vores opgave på STU’en at samarbejde med dig om dine mål. Som studerende får du derfor en individuel undervisningsplan.

To gange årligt indkalder vi dig og alle de relevante i dit netværk til et statusmøde. Til statusmøderne følger vi op på dine mål og opstiller evt. nye mål.

Kontakt ved indskrivning​

STU Hillerød og HF-IN

Leder Torbjørn Berg​

☎​ 26 44 34 39

tbe@skolensputnik.dk

STU København

Leder Mie Helslev Rasmussen

20 31 21 88

mhr@skolensputnik.dk

Kontakt​oplysninger

Tilmelding til nyhedsbrev

​Få nyt fra Sputnik i din indbakke. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Sociale medier