Medarbejder til Sputnik STU København​

FRISTEN FOR DETTE JOB ER OVERSKREDET

Vi søger en medarbejder med en solid pædagogisk baggrund og lyst til undervisning. Du skal bl.a. undervise i praktiske fag på vores produktions- og erhvervslinje og kunne undervise i almendannede fag, som kan støtte den enkelte unge hen mod et så selvstændigt voksenliv som muligt.

Vil du undervise unge mellem 16-25 år med særlige behov?

Vi tilbyder:

 • ​et privat STU-tilbud med relationelt fokus og afsæt i systemisk og narrativ praksis
 • ​grundkursus i autisme og mulighed for øvrig efteruddannelse
 • ​god oplæring, dygtige kolleger og engageret ledelse
 • en værdibaseret organisation med veludviklede metoder, der virker for unge med særlige behov
 • ​dygtige og engagerede kollegaer.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1.2.19. Det er en tidsbegrænset stilling, som løber over et år, men med gode muligheder for forlængelse.

Om dig

Vi søger en ordentlig og engageret underviser med følgende profil:

Erfaring med arbejde ift. psykisk sårbare unge og/eller unge med autisme er en fordel, men ikke et krav. Du trives med praktisk undervisning både i huset og som støtte i f.eks. gruppepraktikker. Du skal kunne motivere og sætte mål ift. vores fitnessvalgfag. Det vil være en fordel, at du har erfaring med at vejlede unge omkring videre uddannelse eller arbejde - eller at du har lyst til at hente viden i den sammenhæng.

Du skal kunne facilitere undervisning både i større og mindre grupper. Vi forestiller os, at du er uddannet lærer eller pædagog, eller har anden pædagogisk eller undervisningsmæssig erfaring.

Vi forventer, at du:

 • ​kan skabe undervisningsforløb inden for almene fag eller i en praktisk/håndværksmæssig retning
 • ​er fagligt funderet og evner at motivere og guide unge med særlige behov
 • ​er nysgerrig, seriøs og fleksibel
 • ​kan reflektere over egen praksis og kan ændre retning, hvis situationen fordrer det
 • ​kan formidle dig på skrift i forbindelse med dokumentationsarbejde.

Du vil desuden få funktion som kontaktunderviser for ca. 5 studerende med psykisk sårbarhed. 

Herunder flg. primære opgaver:

 • ​Have øje for den unges trivsel
 • ​Arbejde med uddannelsesmål (faglige, sociale og personlige)
 • ​Netværkssamarbejde (med familie, UU-vejleder, jobcenter m.fl.).

Hvem er vi?

Sputnik STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Fælles for de unge er, at de trives i et roligt og forudsigeligt miljø. De fleste har diagnoser inden for autismespektret, men også krydsdiagnoser som ADHD, ADD, OCD o.a. Yderligere har en del af de unge udfordringer med f.eks. angst, depression og lignende. Vi lægger vægt på at tilbyde et aktivt ungdomsmiljø samtidig med et solidt uddannelsesfokus. De unge er på uddannelsen i tre år og bliver tilknyttet én af følgende linjer:

Studieforberedende linje, IT- og multimedielinje, Produktions- og erhvervslinje, eSport-linje, Musik, design og kreativlinje.

Undervisningen består af både linjefag, almendannede fag (f.eks. botræning, medborgerskab og ungdoms- og kulturliv) og valgfag (f.eks. billedkunst, japansk, musik, sport og håndværksmæssige fag).

Ansøgningsfrist og mere information

Ansøgningsfrist: mandag den 24.1.19 kl. 10.00.

Ansættelse: 1-årig kontrakt fra ansættelsesdato.

Vi holder ansættelsessamtaler mandag den 28.1.19 og onsdag den 30.1.19. 

Samtaler forventes afholdt i tidsrummet 9-17.

Ansøgningen sendes til STU-leder, Mie Helslev, på e-mail: mhr@skolensputnik.dk.

Hvis du vil høre mere om stillingen, kan du kontakte:

Leder, Sputnik STU København, Mie Helslev, på tlf. nr.: 20 31 21 88.

Læs mere om os på www.sputnikstu.dk.

Kontakt​oplysninger

Tilmelding til nyhedsbrev

​Få nyt fra Sputnik i din indbakke. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Sociale medier