Metode​ - integreret indsats

På Sputnik STU kalder vi de unge for studerende. Det er for sprogligt at markere, at du nu starter på en uddannelse og at der er forskel på at være elev i f.eks. folkeskolen og være i gang med en ungdomsuddannelse. Vi betragter dig og dine medstuderende som unge voksne.

Vi er dygtige til autismespecifikke redskaber, men bruger aldrig diagnosen som undskyldning for ikke at stille krav. Tværtimod får du støtte til at træffe kvalificerede valg og tage ansvar for dine valg. Vores mål er at hjælpe dig videre i livet og klæde dig på til videreuddannelse, fagligt, socialt og personligt.

Vi møder dig med en ligeværdig, anerkendende tilgang med fokus på det, du er god til.

Autismespecifikke redskaber

Samtidig anerkender vi, at der er nogle nyttige redskaber, der kan hjælpe dig og andre med autismespektrumforstyrrelser med at opnå en forståelse af de særlige udfordringer, man har, når man lever med en diagnose.

Vi arbejder derfor med stressprofiler, sociale historier og andre elementer fra den kognitive træning.

Yndlingsunderviser/Guidelærer

Når du starter på uddannelsen, får du tilknyttet en yndlingsunderviser/guidelærer. Yndlingsunderviseren/guidelæreren følger dig igennem uddannelsen og er med til at udforme din uddannelsesplan. Du har møde med din yndlingsunderviser/guidelærer om dine mål og udvikling mindst hver 14. dag. Det er også ham eller hende, du kan gå til, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis der er noget, du har behov for at tale om.

For sagsbehandlere

Tilgangen på Sputnik STU tager udgangspunkt i følgende metoder og teorier: 

  • Systemisk/narrativ teori og metode
  • Integreret indsats mellem undervisning, socialpædagogik og behandling
  • Anerkendende og ressourcebaseret tilgang


Metoden betyder også, at vi gør meget ud af at samarbejde med alle i den studerendes netværk (familie, sagsbehandler, evt. bosted m.fl.), så der er sammenhæng i, hvad vi gør.​

Personalets uddannelse

I Sputnik STU er undervisningsteamet uddannede lærere, pædagoger og faglærere.

Vi vil gerne rekruttere og fastholde de bedste medarbejdere og tilbyder derfor autismegrundkursus og systemisk/narrativ efteruddannelse til vores fastansatte personale.

Med en fælles efteruddannelse sikrer vi et fælles sprog og fælles metoder. Det betyder en sammenhængende indsats for de unge på uddannelsen.

Supervision

Personalet og ledelsen modtager løbende supervision af specialiserede, eksterne psykologer. Vi samarbejder med Cand. Psych. Pia Laursen www.Pialaursen.dk.

Kontakt​oplysninger

Tilmelding til Nyhedsbrev

​Få nyt fra Sputnik i din indbakke

Sociale medier