​Værdier

​Her kan du læse om vores værdier og vision, som er fælles for hele Sputnik-organisationen og vores mission, som er særlig for Sputnik STU:

Sputniks værdier

Sputniks værdigrundlag beskriver, hvordan vi møder mennesker i vores arbejde, uanset om der er tale om børn, unge eller voksne, og uanset hvilke vilkår og omstændigheder der er omkring mødet.

 • Vi tager udgangspunkt i en anerkendende, fremadrettet og ressourcebaseret tænkning - man kan ikke skabe forandring i et negativt defineret felt.
 • Vi mødes som ligeværdige men ikke som jævnbyrdige – der er tale om praktiseret ligeværd.
 • Vi mener, at alle til enhver tid forsøger at gøre deres bedste – det gælder både elever, studerende, beboere, forældre, samarbejdspartnere og kolleger.
 • Vi har fokus på hensigten og ikke på handlingen – læring skabes i refleksion omkring forskellen på hensigt og handling.
 • Vi lærer de unge, at de er ansvarlige for valget af deres handlinger – at lære at tage ansvar for egne valg betyder en højere grad af frihed til at kunne vælge generelt.
 • Vi er ”ordentlige voksne”. Det betyder, at vi er den forpligtende og oprigtige relation.

Sputniks vision

 • Vi vil være Danmarks bedste dagbehandlingsskole, STU og botilbud
 • Vi vil skabe udviklende læringsmiljøer for børn og unge med særlige behov
 • Vi vil være fyrtårn for andre – udbrede metoder og skabe anerkendelse omkring dem
 • Vi vil udvide konceptet uden for Hovedstadsområdet
 • Vi samarbejder med kommuner på alle niveauer om en god kvalitet til en konkurrencedygtig pris

Sputnik STU’s mission:

 • Vi tilbyder uddannelser i et inkluderende ungdomsmiljø
 • Vi sætter høje, men realistiske faglige mål og udviklingsmål for den enkelte.
 • Vi skaber øverum, så den unge kan udvikle evnen til valg og fravalg og evnen til at indgå i bæredygtige relationer.
 • Vi udvikler livskompetencer og ruster de unge til et samfund, som ikke tager det fulde hensyn til deres behov.
 • Vi arbejder med retten til at være ung som en forudsætning for at blive voksen.
 • Vi dokumenterer og udvikler vores indsats, f.eks. gennem netværk og partnerskabsaftaler med virksomheder, uddannelsessteder og frivillige organisationer.

Kontakt​oplysninger

Tilmelding til nyhedsbrev

​Få nyt fra Sputnik i din indbakke. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Sociale medier