Studielinjen

Studielinjen er for dig, der gerne vil prøve kræfter med det ordinære studiemiljø og måske drømmer om at tage en HF eller anden ordinær ungdomsuddannelse.

Adgangsgivende fag

På studielinjen har du mulighed for at tage prøver i hhv. Engelsk, Dansk og/eller Matematik på enten D- eller G-niveau. D-niveau er lidt over folkeskolens udvidede afgangsprøve, men under gymnasialt niveau. G-niveau svarer til lidt over FP9. 

Undervisningen foregår på Sputnik STU, med undervisere fra Sputnik. Prøverne afholdes på HF & VUC Nordsjælland i Hillerød, med en underviser fra VUC som eksaminator. D- og G-niveau er adgangsgivende til eksempelvis HF.

Vælg linjen, hvis… du ønsker øget studiekompetence og måske drømmer om at læse videre efterfølgende.

Indhold

Undervisningen på den studielinjen er målrettet mundtlige og skriftlige prøver i december og juni. Vi har fokus på holdundervisning. Der er altid tilknyttet to undervisere ved et prøvefag, og du derfor har mulighed for at lave individuelle aftaler efter behov, hvis du en dag har svært ved at være med i den fælles undervisning.

Støtte til sociale og personlige kompetencer

Vi har også fokus på at udvikle de sociale og personlige kompetencer, man skal bruge, hvis man skal tage en uddannelse. Derfor har vi fokus på at øve:

  • ​Studieteknik
  • Gruppearbejde
  • Holdundervisning
  • Fremlæggelse
  • Bede om hjælp
  • Stresshåndtering og eksamensangst

Mulighed for HF-fag, med støtte til HF Online-undervisning.

Der tilbydes ikke undervisning i HF-fag. Undervisningen er derimod et selvstudium, som foregår online og der er derfor en del skriftlige afleveringer til en fjernunderviser. Støtten vil bestå i hjælp til strukturering af lektier og afleveringer. Der er desuden mulighed for at tage enkelte AVU-fag som online-fag

Kontakt​oplysninger

Tilmelding til nyhedsbrev

​Få nyt fra Sputnik i din indbakke. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Sociale medier